Synet afsluttes med en synsrapport, hvor resultatet af undersøgelsen inddeles i:

  • Godkendt
  • Betinget godkendt
  • Kan godkendes efter omsyn
  • Ikke godkendt

Godkendt:

Vi har ikke er fundet fejl af betydning for færdselssikkerheden eller miljøet. Godkendelsen betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning.

Betinget godkendt:

Vi har fundet fejl og mangler, som skal rettes. Kontrol med at reparationen er korrekt udført, kræver ikke særlig køretøjsmæssig indsigt. Du skal derfor selv sørge for at få udbedret konstaterede fejl og mangler, og køretøjet er først lovligt derefter.

Når køretøjet er “godkendt” eller “betinget godkendt” ved periodisk syn sørger vi for, at godkendelsen bliver registreret, og du skal ikke foretage mere i anledning af synet.

Har du fået udført et registreringssyn, sørger vi for at indberette synet og evt ændringer på køretøjet i Det Digitale Motorregister (DMR ). Ved ændringer for samme ejer, kan det være nødvendigt at bestille en registreringsattest. Dette kan kun gøres af ejeren selv. Har du brug for hjælp til dette, hjælpe vi gerne mod et mindre gebyr.

Kan godkendes efter omsyn:

Det er nødvendigt med omsyn:

  • når der er fundet fejl, som skønnes at indebære en færdselssikkerhedsmæssig risiko
  • når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr
  • når der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontrol og
  • når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet, eller fejl opstået ved afhjælpning, medmindre der er tale om mindre væsentlige fejl.

Omsyn skal foretages indenfor 33 kalenderdage. Datoen for første syn tælles som dag 1.

Omsynsfristen kan ikke forlænges. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages omsyn og køretøjet skal i stedet fremstilles til et nyt 1. gangssyn.

Køretøjet er ikke godkendt – ikke mulighed for omsyn:

Hvis køretøjet på baggrund af konstaterede fejl er så dårlig i stand, at en fuldstændig opregning af samtlige konstaterede fejl er ekstraordinært tidskrævende. De væsentligste og mest markante fejl skal dog nævnes i synsrapporten.

Køreforbud:

Hvis vi finder fejl, der er afgørende for din og medtrafikanters sikkerhed, kan vi udstede et køreforbud, som betyder, at køretøjet slet ikke må anvendes, før de konstaterede fejl er udbedret.