Thybilsyn.dk, Synshal på Leopardvej, Thisted

Lidt historie om biler, bilsyn og motorkontor

Vil du vide hvor mange biler, der er i Danmark, og hvornår synshallerne opstod, så har vi samlet en række tal og fakta her.

Mere end 2.200.000 biler i Danmark.

1886 regnes som året, hvor bilen blev født. Både Carl Benz og Gottlieb Daimler præsenterede dette år deres udgave af en bil. Tidligere havde der været mange ufuldkomne forsøg, men 1886 regnes for den praktisk anvendelige bils fødselsdag.

Herefter gik det hurtigt og allerede omkring 1950 var der ca 100.000 biler i Danmark. Bare 20 år efter, i 1970, rundede tallet 1.000.000, og idag er der mere end 2.200.000 personbiler.

I følge tal fra Danmarks Statistik (marts 2014) udgør dieselbiler 29 pct. af bestanden. Antallet af elbiler er nået op på 1.536.
Siden begyndelsen af 2010 er antallet af personbiler steget med 7 pct., fordelt på 51 pct. flere dieselbiler og 4 pct. færre benzinbiler.
Den gennemsnitlige bil er 9,2 år gammel og af de biler, der kom på markedet i 2013, forventes halvdelen at været skrottet i 2029.
92% af danske personbiler er ejet af private.

Personbilerne dominerer vejene med 78 pct. af motorkøretøjerne, mens varebilerne udgør 14 pct. Motorcykler og knallert-45 udgør 7 pct., og busser og lastbiler mv står for resten. Herudover er der en bestand af “øvrige køretøjer” på 1.199.000 stk., og den består primært af 876.500 små påhængsvogne (trailere) og 141.400 campingvogne. Den samlede køretøjsbestand er nu mere end 4.100.000 stk.

Bilsyn helt fra den allerførste færdselslov.

Allerede fra den første færdselslov fra 1903 kom der bestemmelser om “at automobiler, før de blev taget i brug, skulle fremstilles for politiet eller de af politiet anviste sagkyndige til afgørelse af, om de tekniske krav var opfyldt“. Den sagkyndige var da ofte den lokale cykelsmed.

Der kom flere og flere biler, og derfor oprettede Staten i 1960 Statens Biltilsyn, som udover en række administrative, biltekniske opgaver, herunder standardtypegodkendelse af køretøjer m.v., fik den centrale ledelsesfunktion med hensyn til de motorsagkyndige.

I løbet af 1960’erne blev der opført et betydeligt antal synshaller og antallet af bilinspektører (motorsagkyndige med ingeniøruddannelse) og navnlig bilassistenter (synspersonale med mekanikeruddannelse) blev forøget. Desuden ændredes navnet Statens Biltilsyn til Statens Bilinspektion.

Folketinget vedtager at indføre periodisk syn fra 1998. Før denne tid var det kun ved længere tids afmelding eller ejerskifte, at bilen skulle synes. Det var derfor mulighed for at der kørte farlige og forurenende biler rundt, der kun blev fanget i §77 eftersyn.

 

Bilsyn privatiseres i 2005.

De første tanker om at privatisere bilsyn fremkom i løbet af 1980érne og det var til forhandling af flere omgang indtil 2004, hvor Folketinget vedtog at privatisere bilsynsvirksomhed. Danmark var på det tidspunkt den eneste land i EU, hvor Staten varetog opgaven med syn af køretøjer.

Da Statens Bilinspektion blev sat til salg i forbindelse med liberaliseringen, var der 750 ansatte, der stod for ca 1 mio syn og 200.000 omsyn om året. I martsThybilsyn 190614 062 (Mobile) 2005 blev de solgt til spanske AGBAR Group og blev en del af datterselskabet Applus+. Det gav en deldebat i medierne, at det blev en stor udenlandsk koncern, der købte Statens Bilinspektion. Mange nye private synshaller opstod efter liberaliseringen og her i blandt også Thybilsyn.dk.

I dag er der registreret lidt over 150 synsvirksomheder med i alt ca 420 synsteder.
Thybilsyn.dk er registreret med 5 synsteder: Leopardvej, Hjulmagervej, Fruevej og Tøvlingvej, samt hos Møllegårdens camping.

 

Motorkontor privatiseres i 2012

I juni 2012 blev også nummerpladeekspedition liberaliseret og synshaller kunne få den opgave også. I januar 2013 lukkede SKAT langt de fleste motorkontorer, og i dag har SKAT kun åbent for personlig betjening fire steder i landet, nemlig Høje-Taastrup, Odense, Århus og Aalborg.

Hos Thybilsyn.dk har vi haft motorkontor siden juni 2012.